Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Hieronta Hanna-R. Tmi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Hanna-Riikka Hirvonen, hanna@hierontahannariikka.fi, p.050-3267717

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

5. Rekisterin tietosisältö

Yhteystiedot asiakkaasta: nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, henkilötunnus (Sosiaali- ja Terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista)

Asiakastiedot: asiakaskaavakkeeseen kirjoitetut tiedot ja ostetut palvelut

6. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Hieronta Hanna-R. Tmi:n ulkopuolelle.

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteutuminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot asiakasrekisteristä. Tarkastuspyyntö on tehtävä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti. Asiakas voi tulla tutustumaan niihin erikseen sovittavalla tavalla.

8. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteutuminen

Rekisterinpitäjän on oma-aloitteisesti ja asiakkaan vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsitellyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton tai puutteellinen tieto.

9. Muut mahdolliset oikeudet

Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Niitä luovutetaan vain osallistujaan tai lakiin perustuvan tiedonsaantioikeuden nojalla.

10. Rekisteröidyn informointi

Rekisteriseloste on nähtävänä www.hierontahannariikka.fi -verkkosivuilla.

11. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelee vain koulutettu hieroja Hanna-Riikka Hirvonen.